Waarom de naam Tisjri?

Tisjri is de periode September/Oktober de tijd waar in o.a. het loofhuttenfeest werd gevierd.
Het is de tijd waarin de Israëlieten voor een aantal dagen in hutten verbleven van bladeren
(o.a. olijfbladeren, palmtakken enz). De rijken en de armen verbleven allen in deze hutten
van bladeren, er was gelijkheid. In die tijd gingen de Israëlieten bewust nadenken over de tijd
dat hun God (Jahweh/Jehovah) hun beschermd had in de wildernis.

Nadat Jehovah de Israëlieten had bevrijd uit Egypte hebben ze 40 jaar in de woestijn geleefd.
Daar werden ze door Hem beschermd en ze kregen water dat door een wonder uit de rots kwam. Ze kregen
eten dat uit de hemel kwam, wat ze Manna noemde. De maand Tisjri was voor de Israëlieten verbonden
met bewust stil staan en nadenken over hun God, de bron van het leven.

We leven in een tijd waarin we eerder geleefd worden door alles en iedereen om ons heen. Hoe snel vergeten
we te “leven” en te genieten? Precies hierom heb ik gekozen voor de naam Tisjri, het is voor mij verbonden
met het bewuster leven. Het zoeken naar wie ik ben los van de mensen en trauma’s om mij heen,
verbonden met de bron van het leven.

WORDEN WE GELEEFD OF LEVEN WE?